ជាទូទៅការបង្រៀនកូន ប្រើប្រាស់បង្គន់ ដែលយើងហៅថាបង្គន់សំរាប់ កុមារតូចគឺមិនមានការកំនត់នូវអាយុ​ជាក់លាក់​នោះឡើយថា នៅពេលណា​ដែល​កុមារ​មានការ​រួចរាល់ជា​ស្រេច​ដើម្បី​បញ្ឈប់​ការ​ស្លៀក​កន្ទប ​និង​ចាប់​ផ្តើ​មក្នុងការ​ប្រើប្រាស់បង្គន់
ជា​ធម្មតា​កុមារ​មិន​បានមានការត្រៀមផ្លូវកាយ​ និង​ផ្លូវចិត្ត​ដើម្បី​ចាប់ផ្តើម​ប្រើបង្គន់មួយ​រហូត​ដល់​ពួក​គេមានអាយុពី​ចន្លោះ​18ខែ​និង​អាយុ​៣​ឆ្នាំ​ដោយ​សារក្នុងកំឡុងពេល​នេះ​ពួក​គេ​បាន​ទទួល​បានការយល់ដឹងច្រើនជាងមុន​ដើម្បី​ចាប់​ផ្តើ​ម​ទទួលការ ង្រៀនកូន លើការប្រើប្រាស់បង្គន់។ ជាទូ​ទៅ​ក្មេងស្រីមានការ​ត្រៀម​ខ្លួនរូចរាល់​ជា​ស្រេច​ ក្នុង​កំឡុងពេលការប្រើប្រាស់បង្គន់២ទៅ៣ ខែមុនក្មេងប្រុស។

. ឪពុក​ម្តាយ​ភាគ​ច្រើន​ចាប់​ផ្តើមធ្វើ​ការបង្រៀន​កូន​របស់​ពួក​គេ​នូវចន្លោះ​ពីអាយុ២ទៅ​​៣​ឆ្នាំ​។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិនមែនជា​ឪពុកម្តាយ​ដែល​មិនចូលចិត្តបង្ខំកូននោះអ្នកអាចរងចាំរហូត ដល់កូនរបស់អ្នកបានត្រៀមខ្លួនរួច​រាល់​ហើយ​អ្នក​អាច​ឱ្យ​កូន​របស់​អ្នក​រៀនធ្វើតាមបងនូវផ្ទះបើមានរឺ​ដោយ​ចម្លងពី​អ្នក​ដទៃ​​។ឬ​ប្រសិន​បើ​កូន​របស់​អ្នក​មិន​ចង់​ធ្វើតាមអ្នកគួរតែទុកទុកពេលដល់គាត់​ឱ្យ​​រៀន​​​តាមសំរួល​។ដូចគ្នា​នេះ​ផង​ដែរ​នៅ​អាយុ​នេះ​កុមារ​ទំនង​ជា​នឹង​ធ្វើ​តាម​អ្វី​ដែល​កុមារដ៏ទៃ​ទៀត​ធ្វើ​។ដ៏រាបណា​អ្នកនូវតែ​បង្ហាញ​​នូវ​អ្វី​ដែល​ពួក​គាត់​ត្រូវ​ធ្វើ​និង​កន្លែង​ដែល​ពួក​គាត់​ត្រូវ​​ធ្វើ​រឿងទាំងនោះកូនរបស់អ្នកគង់តែរៀនចេះ។

+ខាងក្រោមនេះជាសញ្ញាមួយចំនួនដើម្បីជួយអ្នក​​អោយអ្នកបានដឹងថាពេលណាគួរកំណត់ពេលវាលាចាប់ផ្តើមក្នុងការណ្តុះបណ្តាលកូនរបស់អ្នកដើម្បីប្រើប្រាស់បង្គន់។

 • មានពេលវេលាទៀងទាត់មួយដែលកុមារ បត់ជើងធំរបស់ពួកគេទៀងទាត់រាល់ថ្ងៃ ហើយ​មិនបត់ជើងធំនៅ​ពេល​យប់​
 • ជាទូទៅបើកន្ទបរបស់កុមារស្ងួត​​ក្នុងកំឡុងពេលពី២ទៅ៣ម៉ោង​​រឺ២ម៉ោង​ឬ​ភ្ញាក់​ឡើង​ពីការគេងពេលថ្ងៃជាមួយនឹងកន្ទប​ស្ងួតទាំងនេះ​គឺជាសញ្ញាបង្ហាញ​ថា​សាច់ដុំ​ប្លោកក​នោម​របស់​គាត់​ត្រូវ​បាន​អភិវឌ្ឍ​គ្រប់គ្រាន់​ក្នុង​ការ​ស្តុកទុកនៅ​ក្នុង​និង​រក្សា​ទុក​វាបានរយះពេលយូជាងមុន​។
 • អ្នកអាច​ទាញ​ខោ​ទឹកនោមរបស់​គាត់ឡើង​លើ​និង​ចុះក្រោមដើម្បី​​ជួយសំរួល ​បង្ហាញពី​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​មួយ ​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នកចង់​ចូល​បន្ទប់​ទឹក​។
 • បង្ហាញ​ពីចំណាប់អារម្មណ៏និង​មានការកោតសរសើរ​
 • លើអ្វីដែលកូនរបស់អ្នកបានធ្វើដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគាត់។
 • បង្ហាញកូនរបស់អ្នកអោយចេះឯករាជ្យ​ដោយខ្លួនគាត់។
 • បង្ហាញ​ភាពមិនងាយ​ស្រួល​នៅ​ពេល​ដែល​ខោ​ទឹកនោម​របស់​គាត់​សើម​ឬ​កខ្វក់​។
 • ព្យាយាម​យល់​​និង​ធ្វើ​​ការ​ណែនាំ​ដ៏​សាមញ្ញ​ដល់កូនរបស់អ្នកនិង​អាចសួរទៅគាត់:​

 

តើកូនចង់បត់ជើងតូចទេ? តើបង្គន់នូវណានូវទីណា?

 • អ្នកគួរប្រើប្រាស់ពាក្យជាសញ្ញាងាយយល់មួយ​សម្រាប់បត់ជើងធំនិងតូចដល់កូនអ្នក។
 • អ្នកអាចដឹងពីសញ្ញាបង្ហាញពីមុខកូនរបស់អ្នកមុនពេលគាត់ចង់បន្ទោបង់លាមករឺនោម។
 • ​គាត់​អាច​ប្រាប់​អ្នកដោយកាយវិការយ៉ាងច្បាស់មុន​ពេល​ដែល​គាត់​បត់ជើងតូចនឹងធំ​។

Comments

Recommend to friends
 • gplus
 • pinterest